Pravidla ochrany osobních údajů

Mgr. Martina Činková, IČ 74491032

www.mamavpohode.cz

Klíčové informace

Tato pravidla ochrany soukromí popisují, jak chráním a používám informace, které mi předáte při používání těchto stránek.

Pokud mi při použití těchto stránek poskytnete vaše údaje, použiji je pouze takovým způsobem, který je zde popsaný a je v souladu s těmito pravidly.

Úvod

Shromažďuji a používám pouze základní informace o vás tak, abych s vámi mohla domluvit službu v oblasti koučování, a to konkrétně první nezávaznou schůzku.

Jaké informace shromažďuji?

Standardně používám s vámi jako klienty emailovou či telefonickou formu komunikace.

Při vaší registraci přes webový formulář (pokud se tento formuláš na webových stránkách nachází) shromažďuji a zpracovávám tyto informace:
  • Informace sloužící k vaší identifikaci (jméno, příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa).
Jak používám tyto informace

Pokud mi poskytnete vaše identifikační údaje, použiji je k tomu, abych mohla zajistit další návaznou komunikaci s vámi z důvodu realizace služby v oblasti koučování (první nezávazná schůzka).

Výše uvedené údaje i další osobní údaje, které mi poskytnete kdykoliv po našem prvním nezávazném setkání (například prostřednictvím emailu, sms či osobně), použiji vždy zásadně jen v souladu se smlouvou, kterou spolu uzavřeme v rámci poskytování služeb na začátku našeho druhého setkání. Pokud k uzavření smlouvy nedojde, vaše poskytnutá data odstraním, pokud si nebudete výslovně přát, abych vás například informovala o mnou pořádaných akcích či jiných mých aktivitách. V takovém případě  budu za tím účelem zpracovávat tyto vaše údaje: jméno, příjmení a email. Za tím účelem vás také požádám o udělení souhlasu s posíláním nabídek či newsletterů.


Vaše nastavení

Můžete samozřejmě odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím přihlašovacích webových formulářů (pokud se na webových stránkách nachází). Pokud se chcete objednat, můžete mi zavolat, poslat email či sms.

Bezpečnost

Vážím si vaší důvěry a vynakládám odpovídající fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity vašich dat a zabezpečení vašich osobních údajů.

Případné dotazy a připomínky k těmto Pravidlům ochrany osobních údajů prosím odešlete na tuto e-mailovou adresu  sandesha@email.cz.

Poslední úpravy proběhly dne: 29.04.2019